Sedasyon ve Genel Anestezi

Sedasyon ve Genel Anestezi

Sedasyon, diş tedavileri esnasında görülebilecek olan ağrı, endişe, korku ve mide bulantısını önlemek amacıyla genel anestezi uzman ve teknisyenlerinin yaptığı bir anestezi yöntemidir.

Sedasyon yönteminde uyku halinde olan hasta, sedatif ilaçların etkisiyle yapılan cerrahi işlemlerdeki ağrıyı, rahatsız edici sesleri hatırlamaz. Sedasyon, hastanın sonraki seanslarda diş tedavisini kolaylaştırır. Dental fobiyi ortadan kaldıran sedayon, ağrı algısını da yok eder.

Sedasyonun genel anestezi ile karıştırılmaması gerekir. Sedatif gaz koklatılması ile uygulandığı için genel anestezi risklerini taşımaz. Uygulamanın ardından ise hastanın kendine gelmesi hızlı olmaktadır.

Genel Anestezi

Genel anestezi, ameliyat ya da cerrahi işlem öncesi anestezi doktoru kontrolünde hastanın verilen ilaçlar ile uyutulması işlemidir. Genel anestezi yapıldığında hasta, uygulanan cerrahi işlemle ilgili hiçbir şey hatırlamaz.

Sedasyon ile genel anestezi arasındaki fark, sedasyonda hasta yarı bilinçlidir.

Diş hekimleri genel anesteziyi, korku, anksiyete ve ileri cerrahi gerektiren durumlarda uygular.

Sedasyon ile genel anestezi arasındaki fark nedir?

Sedasyon yönteminde hasta, normal nefes almaya devam ederken genel anestezide ise solunum entübasyon ile sağlanır. Entübasyonda hastalara damar yolundan verilen kas gevşetici ilaçlarla hasta uyutulur.

Sedasyon yönteminde ise hasta uygulama sonrası çok kısa sürede kendine gelir. Kan yoluyla dolaşıma herhangi bir ilaç girmez, yalnızca gazın koklatılmasıyla hasta uyutulmaktadır.

Sedasyon riskli midir?

Sedayon yöntemi, oldukça güvenli bir tedavidir. Ancak, kullanılan ilaçların yan etkilerine bağlı olarak alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bu yan etkiler uzman ekiplerce hızlı ve kolaylıkla ortadan kaldırılabilir. Sedasyon işleminde bu yan etkilerin genel anesteziye göre karşılaşma durumu çok düşüktür.

Sedasyon kimlere uygulanabilir?

Sedasyon yöntemi, diş hekimi korkusu olan, iğne fobisi olan, uzun süreli işlemleri tek seansta bitirmek isteyen hastalarda, mide bulantısı nedeniyle diş tedavilerini yaptıramayan hastalarda, çocuk,yetişkin, sağlıklı ya da engelli tüm hastalarda kolaylıkla uygulanabilir.