Zygoma implant nedir?

Zygoma (Zigoma) implant, üst çeneye uygulanan bir implant çeşitidir. Son zamanlardaki teknolojiyle ortaya çıkan bir implant türüdür. Normal implanttan biraz daha uzun süren ve çarpraz şekilde uygulanan implanttır. Sadece zigoma kemiklerinden destek alınarak uygulanan implantlardır. Destek alınan kemiğin adına bağlı olarak zigomatik implant denilmiştir. Üst çenede aşırı kemik kaybına bağlı olarak dental implant uygulama şansının olmadığı hastalarda, zigomatik kemiklerin kontrolü sonrası bir kırık tespit edilmediği durumlarda uygulanabilen ve hastanın dişsizlik problemine çözüm sağlayan tedavi yöntemidir.

Zigoma implantlar normal dental implant uygulamasına benzer şekilde uygulanmaktadır. Genellikle işlemin daha kolay yapılabilmesi ve hastanın konforu açısından zigoma implant uygulamaları genel anestezi ya da sedasyon altında yapılması tercih edilir. Ancak lokal anesteziyle de yapılabildiği durumlar vardır. Zigoma (elmacık) kemiğinin yapısal kalitesi zigoma implant uygulamasının başarı oranını yükseltir. Zigoma implant kayıp oranları oldukça düşüktür. Zigoma implantlarda elde edilen başarı oranı en az dental implantlarda elde edilen başarı oranı kadardır.

Dental implant uygulama öncesinde yapılması gereken hassas teşhis ve planlama aşamaları vardı. Zigoma implant uygulamalarından ise bu planlama ve teşhis aşamaları daha hassas bir şekilde yapılmalıdır. Hastanın tomografisi alınarak zigamo bölgesinin (üst çenenin) anatomik yapısı incelenmelidir. Zigoma implantlar sinüs bölgesine oldukça yakın geçmektedir, bu nedenle sinüs bölgesinde herhangi bir patalojinin olup olmadığı uygulama öncesinde bir kulak burun boğaz doktoru tarafından kontrol edilmesi oldukça önemlidir.

Zigoma implantlar daha komplike uygulaması olan prosödürlerdir. Bu nedenle zigoma uygulaması yaptıracak hastaların hastane ve hekim seçiminde çok dikkatli olması gerekmektedir. İşlem yaptıracak hastalar klinik seçimi yaparken kliniğin hijyen koşullarını, çene cerrahının bilgi ve tecrübesini, kliniğin ya da hastanenin tomografi, genel anestezi ya da sedasyon desteği olup olmadığını sorgulamalıdırlar. Elmacık kemiği zigoma implantları genellikle genel anestezi altında, bazen de lokal anestezi ile yerleştirilir.

Sedasyon ile uygulama son dönemlerde çok tercih edilmektedir. Normal implant uygulamasına göre biraz daha zor bir uygulamadır. Zigoma implantının en büyük avantajı, üst çene kemiği olmadığı için implant yapılamayan hastalara implant yapılabilmesidir. Kemik erimesi olan bu tip hastalarda uzun ve pahalı olan yeni kemik oluşturma işlemine gerek duyulmaz. Her hastada olan elmacık kemiklerine implantlar yerleştirilerek hastalara sabit ve hızlı protezler yapılabilir. Diğer bir avantajı ise üst çenelerinden, kaza ve kanser gibi hastalıklar sonunda çenesi çıkartılmış hastalara da güvenle yapılabilmeleridir.